Extra Filters
Financieringsbehoefte

Bedrijf

Filters
218 resultaten
Logo placeholder
Via deze regeling is het mogelijk om tot 36% van uw investering in milieuvriendelijke technieken af te trekken van de belasting.
Bekijk details
Logo placeholder
Mind Hunter is een investeerdersnetwerk waar ondernemers in contact worden gebracht met investeerders. Als u een veelbelovende onderneming heeft met minimaal € 1.000.000 omzet en voldoende groeipotentie, kunt u bij Mind Hunter terecht.
Bekijk details
Logo placeholder
Het MKB Impulsfonds is een fonds dat is opgericht door institutionele beleggers. Ze verstrekt leningen aan MKB ondernemers die willen groeien, extra werkkapitaal nodig hebben of op zoek zijn naar herfinanciering. Het fonds verstrekt leningen tussen 250.000 en 1 miljoen euro. Om in aanmerking te komen voor een lening dient de winstgevende MKB onderneming minimaal twee jaar te bestaan, een minimale omzet van 600.000 euro te generen en drie vaste medewerkers in dienst te hebben.
Bekijk details
Logo placeholder
Deze stimulering bestaat uit diverse regelingen voor de stimulering van de topsectoren in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. U kunt in aanmerking komen voor deze regelingen wanneer u op zoek bent naar financiering van een innovatieadviestraject, haalbaarheidstraject of een samenwerkingstraject in de R&D.
Bekijk details
Logo placeholder
Deze stimulering bestaat uit diverse regelingen voor de stimulering van de topsectoren in Noord-Nederland U kunt in aanmerking komen voor deze regelingen wanneer u op zoek bent naar financiering van een innovatieadviestraject, haalbaarheidstraject of een samenwerkingstraject in de R&D.
Bekijk details
Logo placeholder
Deze stimulering bestaat uit diverse regelingen voor de stimulering van de topsectoren in Zeeland, Limburg en Norrd-Brabant. U kunt in aanmerking komen voor deze regelingen wanneer u op zoek bent naar financiering van een innovatieadviestraject, haalbaarheidstraject of een samenwerkingstraject in de R&D.
Bekijk details
Logo placeholder
Deze stimulering bestaat uit diverse regelingen voor de stimulering van de topsectoren in Zeeland, Limburg en Norrd-Brabant. U kunt in aanmerking komen voor deze regelingen wanneer u op zoek bent naar financiering van een innovatieadviestraject, haalbaarheidstraject of een samenwerkingstraject in de R&D.
Bekijk details
Logo placeholder
Deze stimulering bestaat uit diverse regelingen voor de stimulering van de topsectoren in Zuid-Holland. U kunt in aanmerking komen voor deze regelingen wanneer u op zoek bent naar financiering van een innovatieadviestraject, haalbaarheidstraject of een samenwerkingstraject in de R&D.
Bekijk details
Logo placeholder
De MKB-kredietfaciliteit kan u achtergestelde leningen bieden als u in Gelderland gevestigd bent en een onderneming heeft met 10 - 250 werknemers en een gezond langetermijnperspectief. Verder moet de onderneming vallen binnen een aantal specifieke sectoren, waar energie- en milieutechnologie er één van is.
Bekijk details
Logo placeholder
Als u op zoekt bent naar krediet en coaching van mede ondernemers dan kunt u wellicht terecht bij MKB kredietunie Noord-Limburg. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray.
Bekijk details
Logo placeholder
Het MKB leningsfonds verstrekt cofinanciering voor uitbreiding en groei aan MKB bedrijven in nagenoeg alle sectoren. Lening bedrag tussen EUR 150.000,= en EUR 1.000.000,=. Voorwaarde is dat u een in Limburg gevestigd bedrijf bent met minimaal 5 fte in dienst.
Bekijk details
Logo placeholder
De financiering vindt altijd plaats in de vorm van een combinatie van aandelenkapitaal en een geldlening tegen marktconforme voorwaarden en bedraagt voor een eerste financiering maximaal € 500.000,- Er wordt nauw samengewerkt met informal investors en andere partijen, zoals bijvoorbeeld andere participatiemaatschappijen. Hierdoor is het veelal mogelijk om zo nodig samen voor een hoger bedrag te participeren. Een onderneming van buiten Flevoland dient bereid te zijn zich in Flevoland te vestigen. Het werkgebied van beide fondsen is geheel Flevoland met uitzondering van de gemeente Zeewolde. Technofonds Flevoland richt zich op technostarters in bijvoorbeeld ICT-sector, life-science, medische- en biotechnologie en bedrijven die zich bezighouden met innovatieve processen, producten en/of technieken. MKB Fonds Flevoland richt zich op de meer traditionele MKB bedrijven (horeca en detailhandel uitgezonderd).
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar groeifinanciering tussen de € 10-75 miljoen Momentum Capital investeert in groeimarkten binnen de alternatieve energiesector.
Bekijk details
Logo placeholder
Money Meets Ideas is een informal investing platform waar ondernemers hun onderneming pitchen aan een groep informal investors. Het platform biedt u de kans om direct in contact te komen met investeerders.
Bekijk details
Logo placeholder
Voor financiering tussen € 25.000 en € 250.000
Bekijk details
Logo placeholder
Heeft u een bedrijf dat al redelijk volwassen (+100 werknemers) is maar wilt u verder uitbreiden? Via Navitas Capital is het mogelijk kapitaal op te halen voor verdere opschaling.
Bekijk details
Logo placeholder
De Nederlandse Investeringsmaatschappij is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met een focus op Nederlandse MKB bedrijven. Wij richten ons op het verstrekken van financiering aan jonge bedrijven met groeipotentieel en een duidelijk track record, alsmede op volwassen bedrijven met een duidelijke groeistrategie of die staan voor een strategische heroriëntatie en/of herstructurering. Wij zijn bewezen succesvol in het vormgeven van groei binnen uiteenlopende (internationale) ondernemingen. De Nederlandse Investeringsmaatschappij beschikt tevens over een uitgebreid netwerk van industriespecialisten die zij kan inzetten voor uiteenlopende managementvraagstukken en operationele ondersteuning. Wij onderscheiden ons op basis van de volgende kernmerken en waarden: - betrouwbaarheid en transparantie - snelle besluitvorming en korte lijnen - uitgebreid netwerk van industriespecialisten - actieve betrokkenheid als klankbord en strategisch sparringspartner
Bekijk details
Logo placeholder

Bedrijfsmodellen veranderen sneller dan ooit. Veelbelovende bedrijven hebben goede financieringsoplossingen nodig om te excelleren en hun potentieel te realiseren. Om deze bedrijven hierin te ondersteunen biedt NEOS Direct Lending maatwerk en flexibele financieringsoplossingen van €250.000 tot €10.000.000

Bekijk details
Logo placeholder
Bent u van mening dat u een bedrijf heeft dat de grootste impact heeft? New Venture schrijft jaarlijks een prijsvraag uit voor € 25.000. Hiernaast is het mogelijk ondersteuning te krijgen vanuit de New Venture.
Bekijk details
Logo placeholder
NextStage biedt ondernemer de kans om in 60 seconden hun idee te pitchen voor een groep informal investors.
Bekijk details
Logo placeholder
NIBC bank verstrekt kredieten, maar ook andere soorten kapitaal zoals mezzanine aan middelgrote bedrijven, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van garantieregelingen via RVO.
Bekijk details
Logo placeholder

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Medio februari 2016 is ruim € 80 miljoen geïnvesteerd in bijna 100 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.

Bekijk details
Logo placeholder
De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Medio februari 2016 is ruim € 80 miljoen geïnvesteerd in bijna 100 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.
Bekijk details
Logo placeholder
De NPEX in een MKB-effectenbeurs. U kunt hier aandelen uitgeven wanneer u zoekt bent naar ten minste € 500.000 aan financiering.
Bekijk details
Logo placeholder
Bij NPM Capital kunt u groeifinanciering ophalen als u een familiebedrijf hebt dat gevestigd is in de Benelux. Investeringen bedragen tussen de € 20 miljoen en € 200 miljoen.
Bekijk details