Extra Filters
Financieringsbehoefte

Bedrijf

Filters
218 resultaten
Logo placeholder
Bent u aan de grens van Duitsland gevestigd en werkt u wel eens samen met onze Oosterburen op het gebied van High Tech Systems & Materials (HTSM) of duurzame energie/CO2-reductie? Heeft uw project een toegevoegde waarde voor uw regio en sluit het project aan bij de doelen van Europa? Kijkt u dan eens naar de mogelijkheden van Interreg Nederland-Duitsland. Dit programma financiert initiatieven die de regio economisch versterken en tegelijkertijd barrières tussen de landen wegnemen.
Bekijk details
Logo placeholder
Dankzij cofinanciering van de beide regeringen, de betrokken provinciebesturen Limburg (NL), Noord-Brabant, Zeeland, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg (B), en een eigen bijdrage van projectpartners zal dit programma leiden tot een impuls van ruim 300 miljoen euro, vooral gericht op (groene) innovatie en dus duurzame groei. Bedrijven uit Vlaanderen en Nederland kunnen, in samenwerking, via het programma innovaties realiseren of investeren in onderzoeksinfrastructuur, energie-efficiëntie en een vergroening van hun bedrijfsprocessen.
Bekijk details
Logo placeholder
Zo verstrekken wij leningen vanaf €10.000 aan bedrijven via ons crowdfundingplatform. Voor startende bedrijven is dit maximaal €25.000 en bedrijven met een kasstroom van meer dan 1 boekjaar geldt geen limiet. Ons netwerk van meer dan 500 Business Angels investeert direct in bedrijven. Vaak gaat het hier om een aandelenbelang of een converteerbare lening. Doorgaans om bedragen van €50.000 tot €500.000 die door 1 of meerdere Business Angels worden geïnvesteerd. Voor bedragen boven de €500.000 helpen wij in het begeleiden van het financieringstraject bij fondsen, participatiemaatschappijen, ontwikkelingsmaatschappijen en andere relevante partijen.
Bekijk details
Logo placeholder
Kapitaal op maat is een crowdlending platform waar u krediet kunt aantrekken.
Bekijk details
Logo placeholder
KIEM is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen een MKB en een universiteit, of een MKB met een universiteit én een HBO-instelling. KIEM staat ook open voor chemische start-ups. Projecten worden voor 20% gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 80% door NWO.
Bekijk details
Logo placeholder
KIC is opgericht vanuit het Europees instituut voor innovatie en technologie. Houdt u zich bezig met duurzame energie en bent u op zoek naar financiering (tot max € 500K), maar ook coaching en business development? Dan kunt u een beroep doen op KIC InnoEnergy.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u van plan een bedrijf te starten vanuit een technologie of onderzoek? Dan is het mogelijk om via het Technology Transfer Office van de Radboud Universiteit financiering tot € 100K te krijgen.
Bekijk details
Logo placeholder
De focus van Kredietunie Brabant ligt op bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant met een omzet tussen de € 100k en € 10 mio. Daarnaast moet uw onderneming 4-50 werknemers hebben. Voldoet u aan deze voorwaarden en bent u op zoek naar financiering? Kredietunie Brabant investeert gemiddeld tussen de € 50K en € 250K.
Bekijk details
Logo placeholder
Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit: de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.
Bekijk details
Logo placeholder
Voor bestaand mkb biedt de kredietunie Groningen kredieten van €50.000 tot € 250.000. Verder wordt er ook coaching geboden.
Bekijk details
Logo placeholder
De kredietunie Midden Nederland is opgericht door 5 ondernemers die mkb bedrijven met een maximale omzet van € 10 miljoen uit de provincie Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en de regio Eemland kredieten tot maximaal 5250.000 kunnen verstrekken.
Bekijk details
Logo placeholder
LIFT is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. LIFT wordt voor 1/4 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 3/4 door NWO.
Bekijk details
Logo placeholder
Lost u een omvangrijk Europees milieuprobleem op, bij voorkeur met internationale partners, dan kunt u de Europese LIFE subsidie overwegen. Let wel op, de concurrentie binnen LIFE is groot. Verzekert u zich er daarom van dat uw ontwikkeling 'uitstekend' scoort op aspecten zoals financiën, vernieuwende technologie, internationale samenwerking, omvang en natuurlijk Europese impact. Eenmaal goedgekeurd, is de subsidie het zware aanvraag traject zeker waard want de subsidie kan oplopen tot in de miljoenen.
Bekijk details
Logo placeholder
Als u een MKB-ondernemer bent in de maakindustrie en uw bedrijf is gevestigd in Limburg, dan kunt u aanspraak maken op diverse innovatiesubsidies van LimburgMakers. Tevens biedt LimburgMakers andere diensten die wellicht interessant voor u zijn, zoals workshops en bijeenkomsten.
Bekijk details
Logo placeholder
Het LBDF biedt ondersteuning bij het toetsen, ontwikkelen en/of vermarkten van ideeën met zakelijke potentie. U kunt alleen in aanmerking komen voor het LBDF als uw bedrijf in Limburg is gevestigd. Het fonds richt zich op de speerpuntsectoren in Limburg: chemie, agrofood, life sciences, hightech systems en logistiek.
Bekijk details
Logo placeholder
Als u gevestigd bent in Limburg en kansrijke projecten wil realiseren die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie door energiebesparing of aan duurzame ontwikkeling dan biedt dit fonds u wellicht een kans om financiering aan te trekken.
Bekijk details
Logo placeholder
Heeft u een onderneming gestart en wilt u nu doorgroeien? Dan kan vanuit dit fonds een minderheidsbelang worden genomen voor een bedrag tussen € 150K en € 2M. Voorwaarde is dat u gevestigd bent in Limburg.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u gevestigd in Limburg en staat u op het punt een bedrijf te starten of bent u op zoek naar kapitaal om een product goed in de markt te zetten? LIOF kan een minderheidsaandeel nemen, eventueel in combinatie met achtergestelde leningen tot € 150K.
Bekijk details
Logo placeholder
Heeft u een idee, maar komt u niet tot verdere ontwikkeling zonder extra middelen, dan kunt u een beroep doen op Techstart. Dit is een persoonlijke, achtergestelde lening van € 30.000 tot € 35.000. Voorwaarde is dat u zelf 20% van de kosten draagt en dat u gevestigd bent in Limburg.
Bekijk details
Logo placeholder
Wij streven ernaar om via onze partners KLM, Schiphol, NS, Havenbedrijf Amsterdam en de TU Delft - door middel van advies, netwerk en waar mogelijk als pilot en/of launching customer - waarde toe te voegen aan de ondernemingen waarin wij investeren. Bent u actief in één van deze sectoren en op zoek naar ondersteuning en kapitaal, dan hebben wij interesse in het investeren in een minderheidsaandeel van uw onderneming. De investeringsomvang loopt van €200.000 tot €1.000.000 voor de eerste financieringsronde, met mogelijkheid tot uitbreiding tot een totale investering van €3.000.000.
Bekijk details
Logo placeholder
Matchinvest is een platform waar ambitieuze ondernemers hun onderneming presenteren aan een groep investeerders.
Bekijk details
Logo placeholder
U kunt een beroep doen op MaxxWater als u actief bent in de waterenergie en op zoek bent naar groeifinanciering. MaxxWater richt zich op middelgrote Europese ondernemingen in de waterindustrie met een omzet tussen € 5 en € 50 miljoen. U kunt in aanmerking komen voor een investering van circa € 5 miljoen.
Bekijk details
Logo placeholder
De Meesters van de Toekomst is een platform met verschillende investeerders in Oost-Nederland. U kunt hier worden gekoppeld aan een investeerder. U krijgt ondersteuning in het schrijven van het plan en het maken van een pitch.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar groeifinanciering en heeft u een EBITDA tussen de € 2.5M en € 10M? Mentha Capital kan u wellicht helpen met investeringen tussen de € 5M en € 20M.
Bekijk details
Logo placeholder
Als u een onderneming heeft in de Medische-, Agro & Food- of Industriële sector, kunt u een financieringsaanvraag van tussen de € 50k-750k bij een van de drie Mibiton fondsen neerleggen. Het gaat hierbij met name om financiering van apparatuur / faciliteiten.
Bekijk details