Extra Filters
Financieringsbehoefte

Bedrijf

Filters
218 resultaten
Logo placeholder
Deze ontwikkelmaatschappij heeft tot doel om de energietransitie in Flevoland te versnellen. Als u daar als ondernemer aan kunt bijdragen door duurzame energieprojecten en/of energiebesparingsprojecten te ontwikkelen, kunt u in aanmerking komen voor financiering.
Bekijk details
Logo placeholder
E2 investeert risicodragend kapitaal en richt zich met name op energiebesparing en schone (decentrale) energieopwekking. De investeringen bedragen tussen € 250 K en € 1.5 M. U komt wellicht in aanmerking voor e2 als uw onderneming niet ouder is dan 5 jaar en een jaaromzet heeft van minimaal € 500 K.
Bekijk details
Logo placeholder
Als u energiebesparende technologieën heeft ontwikkeld en deze wil vermarkten, dan kunt u ondersteuning krijgen uit deze regeling vanuit de RVO.
Bekijk details
Logo placeholder
Écart Invest 1 B.V. (‘Écart’) investeert met oog voor continuïteit en groei. Écart is opgericht voor onbepaalde termijn. Dit biedt haar de ruimte om langjarig deel te nemen in een onderneming. Hierbij ligt het accent op middelgrote Nederlandse bedrijven. De investeringen - in de vorm van aandelen en achtergestelde leningen - variëren van EUR 1,0 tot EUR 6,0 miljoen per participatie.
Bekijk details
Logo placeholder
Via ‘Kansen voor West II’ is geld beschikbaar voor drie onderwerpen. 113 miljoen euro is weggelegd voor innovatie in het mkb. Hiermee kunnen kleine bedrijven samenwerkingen aangaan met kennisinstellingen en de ontwikkeling van nieuwe producten financieren. Voor het bereiken van een koolstofarme economie ligt  miljoen klaar, onder meer voor projecten die CO2 en energie besparen of alternatieve energie bevorderen. Het derde onderwerp, stedelijke ontwikkeling, wil met 33 miljoen euro de mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen en meer bedrijven aantrekken. Hierdoor moeten er meer banen ontstaan én moeten bedrijven eenvoudiger aan goedgeschoolde werknemers kunnen komen.
Bekijk details
Logo placeholder
U kunt in aanmerking komen voor financiering door het ECFG als uw hoofdkantoor in de Brainport regio (rondom Eindhoven) staat en u zich richt op milieu en duurzaamheid. In ruil voor de financiering neemt ECFG een minderheidsbelang in uw bedrijf. Een voorwaarde is dat u zich richt op de B2B-markt. De participatieomvang varieert van € 0,25-2 miljoen.
Bekijk details
Logo placeholder
Heeft u een onderneming in de energie, water of smart materialssector en bent u op zoek naar internationale groei? Wellicht kan Emerald Technology Ventures uit Zwitserland u helpen met financiering en een groot internationaal netwerk.
Bekijk details
Logo placeholder
U kunt uw kantoor of gebouw in Overijssel via deze regeling gesubsidieerd laten onderzoeken op besparingpotentieel op het gebied van energiegebruik. Daarna kunt u gesubsidieerd aan de slag om deze besparingsmaatregelen te treffen.
Bekijk details
Logo placeholder
De regeling stimuleert doorbraken gericht op vastgestelde energiedoelen in combinatie met het creëren van additionele economische activiteit en groei van werkgelegenheid.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Energiefonds Brabant investeert rechtstreeks in uw project als deze gericht is op het opwekken van duurzame energie en/of energiebesparing. Het energiefonds investeert maximaal 25% van uw equitybehoefte, met een maximum van € 6 miljoen.
Bekijk details
Logo placeholder
Richt uw onderneming zich op hernieuwbare energie en komt u niet in aanmerking voor volledige reguliere financiering? Energiefonds Overijssel kan u dan mogelijk helpen. Dat gebeurt op twee manieren: via participaties en via leningen en garanties, hiermee kan u tussen de € 100 K en € 1.5 miljoen ophalen. Het Energiefonds Overijssel investeert altijd samen met een co-financier.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Energiefonds Utrecht financiert bedrijven en instellingen die willen investeren in projecten in de gemeente Utrecht die betrekking hebben op energiebesparing en/of het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen. Het fonds financiert tot maximaal € 1.000.000. Voor leensommen tussen de € 5.000 en € 50.000 bestaat de Energielening Utrecht, een laagdrempelig leninginstrument.
Bekijk details
Logo placeholder
Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunt u voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U mag dan 41,5% van uw investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert de EIA u niet alleen 10% belastingvoordeel op, maar ook een lagere energierekening. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze regeling in het leven geroepen om duurzaam ondernemen te stimuleren.
Bekijk details
Logo placeholder
De Drentse Energie Organisatie biedt het MKB en organisaties in Drenthe deze lening voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een nieuwe technologie aan het ontwikkelen die een Europees probleem oplost en moet u een laatste ontwikkelstap maken voordat u met uw ontwikkeling de markt op kunt? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Eurostars 2 subsidie. Deze subsidie kan u maximaal € 500.000 opleveren. Wilt u gebruik maken van Eurostars, let dan op want bij Eurostars ligt de lat hoog! Alleen de allerbeste projecten uit Europa krijgen subsidie. Ook zult u moeten samenwerken met MKB uit een ander Europees land.
Bekijk details
Logo placeholder
Enkele miljoenen subsidie om uw ontwikkeling het laatste zetje naar de markt te geven? Dat kan met het Fast Track to Innovation (FTI) programma. U kunt van de subsidie gebruik- maken als u samen met Europese partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap een oplossing ontwikkelt voor een Europees probleem. Het voordeel van FTI is dat uw project niet binnen een specifiek thema hoeft te vallen. Dit maakt gebruik van de regeling eenvoudig, maar daarmee neemt wel de concurrentie toe. Alleen projecten op Europees topniveau en met een grote impact krijgen financiering.
Bekijk details
Logo placeholder
Om in aanmerking te komen voor financiering van Filsa Capital moet uw onderneming gericht zijn op cleantech, telecommunicatie, internet en/of ICT. Filsa kan u tevens voorzien van kennis op het gebied van corporate governance, m&a en regelgeving.
Bekijk details
Logo placeholder
Als u wilt uitbreiden naar een aantal geselecteerde landen, dan kan de overheid een deel van de financiering op zich nemen. Dit is maximaal 35% van het totale bedrag.
Bekijk details
Logo placeholder
Finker biedt tijdelijke 'opportunity' financiering aan het MKB, om op korte termijn te profiteren van zakelijke kansen.
Bekijk details
Logo placeholder
Is uw onderneming gevestigd in Noord-Nederland en wilt u financiering ophalen via informal investors? Flinc helpt u met het schrijven van een business plan en brengt u direct in contact met hun netwerk van informal investors.
Bekijk details
Logo placeholder
Om vanuit de ideefase naar het eerste prototype te komen is geld nodig en via deze regeling kunt u als Friese ondernemer een deel van uw financieringsvraag invullen.
Bekijk details
Logo placeholder
De provincie Friesland streeft een ambitieuze en duurzame energievoorziening na. Door middel van dit fonds is het voor u mogelijk tegen marktconforme voorwaarden uw project gefinancierd te krijgen.
Bekijk details
Logo placeholder
Banken kunnen tot 50% garantie krijgen van de staat op middelgrote en grote leningen. Het maximale bedrag waarvoor de staat garant staat is € 75 M.
Bekijk details
Logo placeholder
Gelderland valoriseert! is een valorisatieprogramma in de sectoren chemie, energie en creatieve industrie. Bent u een (toekomstige) ondernemer met kansrijke innovatieve concepten, dan kunt u een aanvraag indienen bij twee financieringsfondsen voor het starten van een bedrijf (preseed) of technische ontwikkeling (proof-of-concept).
Bekijk details
Logo placeholder
Is uw onderneming gevestigd in Gelderland en heeft u kapitaal nodig om uw product of dienst op de markt te zetten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor financiering vanuit het Gelderland voor Innovaties fonds. Investeringen worden gedaan in de vorm van een achtergestelde lening van maximaal € 75 K, daarnaast dient er ook een co-financier te zijn voor hetzelfde bedrag.
Bekijk details