Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) investeert in grootschalige projecten die zich richten op technologieën voor aardwarmte, zonne-energie, windenergie, energiebesparing, energieopslag en biomassa. Gaat u aan de slag met zo'n project voor onze hoofdstad? En levert u hiermee een bijdrage aan de Energiestrategie Amsterdam 2040? Dan komt u wellicht in aanmerking voor financiering vanuit het AKEF.