Wat wij voor u kunnen betekenen ...

Het Zeeuws Participatie Fonds verstrekt risicodragend (start)kapitaal in de vorm van achtergestelde leningen, deelname in het aandelenkapitaal of een combinatie van beide. U kunt maximaal € 150.000 aantrekken via dit fonds als uw mkb-bedrijf economische spin-off voor Zeeland zal genereren.