Wat wij voor u kunnen betekenen ...

KIEM is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen een MKB en een universiteit, of een MKB met een universiteit én een HBO-instelling. KIEM staat ook open voor chemische start-ups. Projecten worden voor 20% gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 80% door NWO.