Extra Filters
Financieringsbehoefte

Bedrijf

Filters
218 resultaten
Logo placeholder
Met 5square kunt u financiering ophalen als u een onderneming heeft, gericht op een van de volgende sectoren: maakindustrie, chemie en vastgoed. Een voorwaarde is dat u al in de groeifase zit. De investeringen die u hier kunt ophalen lopen van € 1- 10 miljoen. 5square zoekt een rol als minderheidsaandeelhouder in uw bedrijf.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u actief binnen de energie- en milieusector en zit u in een groeifase? ATV investeert gemiddeld € 1-20 miljoen per bedrijf en helpt tevens mee met het ontwikkelen van het bedrijf.
Bekijk details
Logo placeholder
ABN AMRO verstrekt bedrijfskredieten aan ondernemingen. Eventueel kan daarbij gebruik worden gemaakt van BMKB. Contact met ABN AMRO kunt u het best zoeken via de telefoonnummers op de website.
Bekijk details
Logo placeholder
Via ABN AMRO Informal Investment Services kunt in contact komen met vermogende (ex-)ondernemers of topbestuurders die geld, kennis, ervaring en een netwerk beschikbaar stellen aan jonge kansrijke ondernemingen. U kunt hier terecht als uw onderneming zich in de seed of startfase bevindt. De investeerders investeren in alle sectoren. U kunt hier terecht voor investeringen tussen € 100 K en € 2 miljoen.
Bekijk details
Logo placeholder
Autonoom opererend van de ABN AMRO bank investeert de participatiemaatschappij in uw onderneming, als deze een goede marktpositie heeft, groeipotentie en u een daadkrachtig management vormt.
Bekijk details
Logo placeholder
Via All4Funding kunt u krediet aantrekken via de crowd. All4funding is een crowdlendingplatform dat in 2015 is gelanceerd.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u op zoek naar een internationale investeerder? Amadeus Capital Partners heeft wereldwijd verschillende kantoren (Londen, Cambridge, San Fransisco, Stockholm). Bent u actief in de energiebranche en heeft u wereldwijde potentie? Dan is Amadeus Capital Partners mogelijk geïnteresseerd in het financieren van uw bedrijf. Amadeus Capital Partners neemt een actieve aandeelhoudersrol in uw organisatie.
Bekijk details
Logo placeholder
Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) investeert in grootschalige projecten die zich richten op technologieën voor aardwarmte, zonne-energie, windenergie, energiebesparing, energieopslag en biomassa. Gaat u aan de slag met zo'n project voor onze hoofdstad? En levert u hiermee een bijdrage aan de Energiestrategie Amsterdam 2040? Dan komt u wellicht in aanmerking voor financiering vanuit het AKEF.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u als MKB-bedrijf (> 15 werknemers, EBITDA < € 5 M) op zoek naar groeifinanciering? Bij Anders Invest kunt u tussen € 100 K en € 5 M aan financiering ophalen.
Bekijk details
Logo placeholder
Als u op zoekt bent naar financiering in de vorm van krediet voor een project dat bijdraagt aan een duurzame samenleving en uw financieringsbehoefte is minimaal € 1 miljoen, dan kunt u terecht bij de ASN BANK.
Bekijk details
Logo placeholder
Uw onderneming heeft behoefte aan een kapitaalinjectie en een impuls, bijvoorbeeld vanwege groei of het verleggen van uw koers. Dan is Astor Participaties een geschikte partner voor u.
Bekijk details
Logo placeholder
Buiten een kapitaal biedt Altantic Capital u ook advies op het gebied van strategische en operationele verbeteringen, waarbij de nadruk ligt op waardevermeerdering.
Bekijk details
Logo placeholder
Aygodutch is een MKB-crowdfundingplatform en kan u helpen uw financiering compleet te krijgen in het geval dat het niet passend is bij een bank.
Bekijk details
Logo placeholder
Richt uw onderneming zich op innovatieve technologieën in de chemische sector of nieuwe materialen en zit uw onderneming in de seed of startfase? BASF Venture Capital biedt financiering tussen de € 1-5 miljoen. BASF Venture Capital biedt tevens een internationaal netwerk.
Bekijk details
Logo placeholder
Bij Bekaert Corporate Venturing kunt u terecht voor financiering en ondersteuning als u iets toevoegt aan de huidige activiteiten van Bekaert. Bekaert richt zich op staaldraadverbindingen en coatings. Ook komt u wellicht in aanmerking als u zich focust op energie.
Bekijk details
Logo placeholder
Biobased Brabant Fonds helpt Brabantse bedrijven bij het ontwikkelen van biobased innovaties. De BOM verstrekt het geld in de vorm van risicokapitaal aan startende en snelgroeiende bedrijven op het gebied van groene chemie in Brabant.
Bekijk details
Logo placeholder
Bevindt u zich in Biobased Economy en houdt u zich bezig met onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op conversie van biomassa naar te vermarkten eindproducten? Dan past u binnen de Biobased Economy Innovatie regeling van de RVO en kunt u aanspraak maken op financiering.
Bekijk details
Logo placeholder
Richt u zich op de life sciences en zit de onderneming nog in een vroege fase? BioGeneration Ventures investeert in seed-, start- en earlystage life science bedrijven in Nederland. U kunt hier voor financiering in aanmerking komen die varieert van € 0,1-8 miljoen. BioGeneration Ventures is aandeelhouder en prefereert een rol als commissaris.
Bekijk details
Logo placeholder
Indien u niet genoeg zekerheid (onderpand) kan bieden voor een banklening, kan de overheid borg staan voor een deel van de bedrijfsfinanciering. De overheid staat voor 45% borg tot een bedrag van € 1,5 miljoen. Er zijn tevens extra mogelijkheden voor starters en innovatieve bedrijven. Aanvragen lopen via de aangesloten banken, die u terug kunt vinden in deze database.
Bekijk details
Logo placeholder
Wilt u in aanmerking komen voor financiering vanuit BOM Capital, dan moet u gevestigd zijn in Brabant. Uw onderneming moet zich in de start- of groeifase bevinden. Tevens moet er een co-financierder gevonden worden, want de BOM Capital investeert alleen samen met andere investeerders. BOM Capital neemt altijd een minderheidsbelang in uw onderneming. BOM Capital investeert maximaal € 2,5 miljoen in uw onderneming.
Bekijk details
Logo placeholder
Het pre-seed fonds van Bright Move stelt achtergestelde leningen ter beschikking aan (pre-)starters met een innovatief product of dienst. Om in aanmerking te komen moet u de online quick scan invullen.
Bekijk details
Logo placeholder
Het proof-of-concept fonds van Bright Move biedt ondernemers de gelegenheid financiering op te halen om de technische haalbaarheid van een product op dienst aan te tonen. U kunt maximaal € 250.000 krediet aanvragen.
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u naast financiering ook op zoek naar een internationaal netwerk en kennis? De belangrijkste criteria zijn de ondernemer, de schaalbaarheid van uw product en de internationale mogelijkheden van uw product of dienst. Brooklyn Ventures investeert in allerlei verschillende sectoren en bedrijven in diverse fases en diverse continenten.
Bekijk details
Logo placeholder
Co-investering met de portefeuille van business angels i.s.m. EIF. 21 sep 2015 gelanceerd, loket via het EIF
Bekijk details
Logo placeholder
Bent u een onderzoeker aan de Radboud Universiteit en heeft u een idee voor het commercialiseren van uw onderzoek of technologie? Voor haalbaarheidsonderzoeken en vroegefasefinanciering kunt u terecht bij het Business Development Fund van de Radboud Universiteit.
Bekijk details